Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP

Strona główna BIP

Działalność

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu zwany dalej „zakładem” jest odrębną jednostką organizacyjną utworzoną przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, który jest dla niego Organem Założycielskim i jest prowadzony w formie zakładu samodzielnego. Zakład uzyskał osobowość prawną w dniu 31.12.1998 r. dokonując rejestracji w Sądzie Rejonowym w Opolu w V Wydziale Gospodarczym (obecnie w VIII Wydziale Sądu Gospodarczego KRS pod numerem 0000004757).

Cel

Celem zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia.

Podstawowe informacje

  Dyrektor:  
  Adres

ul. 24 Kwietnia 5
47-200 Kędzierzyn - Koźle

       

NIP
REGON
Konto bankowe
Telefon
Faks
e-mail
www
749-17-90-304
000314661
24 1600 1055 1842 3925 6000 0007
+48 774 062 400
+48 774 062 544

www:e-szpital.eu 

 

Podstawa prawna
 
- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.nr 112, poz. 654)
- Statut SPZOZ w Kędzierzynie - Koźlu
  Niniejsza wersja BIP wchodzi do użytkowania z dniem 01-01-2015


Redakcja strony: Strona główna BIPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 107481

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl